Categories: Hypothecaire Leningen

We vertellen u niets nieuws wanneer we u zeggen dat een hypothecair krediet een bijzonder lastige kredietvorm is. Wanneer u op een bepaald ogenblik de stap wenst te zetten om een huis of een appartement aan te kopen zult u niet om deze kredietvorm heen kunnen. Een hypothecair krediet zorgt er voor dat u tegen een relatief lage kostprijs een groot geldbedrag kunt lenen voor de aankoop van onroerend goed. In ruil voor deze lage kostprijs moet u er als kredietnemer wel mee instemmen om de bank een zogenaamd pandrecht te verstrekken. Alleen door dat pandrecht kan de bank u een lage kostprijs op uw hypothecair krediet garanderen.

Een hypothecair krediet kenmerkt zich verder eveneens door z’n lange looptijd. Het komt erg vaak voor dat deze lening wordt afgesloten voor tien, twintig of zelfs dertig jaar. Omwille van deze reden is het erg belangrijk om grondig na te denken over de precieze hypotheekvorm die u wenst aan te vragen. Kiest u voor een gewoon hypothecair krediet of gaat u voor een aflossingsvrij hypothecair krediet. Bij deze laatste ligt de maandelijkse financiële last dan wel lager, u zult er wel rekening mee moeten houden dat de kostprijs op het einde van de rit aanzienlijk hoger zal zijn als bij een gewoon hypothecair krediet.

De rentevoet van een hypothecaire lening?

Er wordt wel eens gedacht dat de rentevoet op een hypothecaire lening wettelijk is vastgesteld. Om maar meteen met de deur in huis te vallen kunnen we u zeggen dat, dat niet het geval is. Iedere bank die er voor kiest om een hypothecaire lening te verstrekken kan binnen bepaalde wettelijke grenzen zelf bepalen welke rente hij vraagt. Over het algemeen zorgt dit er voor dat de rentevoeten op een hypothecaire lening zeer dicht tegen elkaar aanleunen, maar toch kan een klein procentueel verschil zorgen voor een groot verschil aan kapitaal op het einde van de rit. Het bedrag waarop de rentevoet wordt berekend is immers in het geval van een hypothecaire lening niet van de poes.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat er niet per definitie altijd gebruik wordt gemaakt van een vaste rentevoet op een hypothecaire lening. Sterker nog, eigenlijk kunt u als kredietnemer min of meer zelf bepalen welke rentevoet er wordt toegepast. U kunt kiezen voor een vaste rentevoet zoals bij een hypothecaire lening op afbetaling, maar u kunt ook kiezen voor een variabele rentevoet zoals bij een aflossingsvrije hypothecaire lening. Afhankelijk van uw verwachtingen met betrekking tot uw hypothecaire lening kan de kostprijs dus hoger of juist lager uitvallen dan verwacht. Hou hier zeker rekening mee bij het afsluiten van een hypothecaire lening.

Aftrek hypothecaire lening.

De hypothecaire lening is omwille van heel wat verschillende redenen een interessante kredietvorm. In eerste instantie biedt deze kredietvorm ons de mogelijkheid om een groot geldbedrag te lenen welke we vervolgens kunnen aanwenden voor de aankoop van een huis of ander onroerend goed. De kostprijs van een hypothecaire lening kan zo laag gehouden worden omdat er een aanzienlijke waarborg voor wordt gevraagd. Wanneer u een hypothecaire lening wil afsluiten zult u er immers altijd akkoord mee moeten gaan om een zogenaamd pandrecht te verstrekken aan de bank. Dat pandrecht wordt toegekend met behulp van een hypotheek op het pand waarvoor u de lening afsluit.

Een ander voordeel van de hypothecaire lening is dat u de rente er op kunt aftrekken van uw belastingen. Op deze manier kunt u niet alleen rekenen op een veilige kredietvorm in combinatie met een lage kostprijs maar bekomt u ook en bovenal ook nog eens een fiscaal voordeel dat bij de beste op de markt behoort. Let wel, wanneer u zoveel mogelijk fiscaal voordeel wenst te bekomen doet u er goed aan om te kiezen voor een hypothecaire lening met een hogere kostprijs zoals een aflossingsvrije hypotheek. Kan het fiscaal voordeel u eerder gestolen worden en wenst u gewoon een laag mogelijke kostprijs, dan is de gewone hypothecaire lening op afbetaling voor u nog steeds de beste keuze.

De notariskosten berekenen.

notariskosten berekenen

Wanneer u een hypothecaire lening wenst af te sluiten zult u er rekening mee moeten houden dat u naar de notaris zult moeten gaan om een notariële akte op te maken. Het is algemeen bekend dat een notaris vrij duur kan uitvallen. Notariskosten kunnen hoog oplopen en kunnen daardoor een relatief grote invloed hebben op de kostprijs van uw krediet. Helaas kunnen notariskosten over het algemeen ook niet meegenomen worden in uw hypothecaire lening waardoor u zelf voor de kosten zult moeten opdraaien. Omwille van deze reden kan het belangrijk zijn om de notariskosten te berekenen.

Notariskosten berekenen is iets minder eenvoudig dan het berekenen van een lening omwille van het feit dat er maar weinig hulpmiddelen voor beschikbaar zijn. Aan de andere kant liggen notariskosten over het algemeen steeds in dezelfde lijn waardoor er niet veel vergeleken kan worden. Het beste wat u kunt doen is even contact opnemen met een notaris, uitleggen waarnaar u op zoek bent en hij zal voor u een prijsopgave maken. U kunt er vanuit gaan dat ook de prijs bij andere notarissen in lijn zal liggen met deze kostprijs. Het heeft tot slot geen enkele zin om te proberen om notariskosten te vermijden. Vanaf het ogenblik dat u een hypothecaire lening afsluit bent u immers verplicht om langs te gaan bij een notaris.

Meest Gelezen

Archief

Top