Categories: geldreserve

cofidis doorlopend krediet

Een Cofidis MyLine geldreserve is een soort lening. Het is een vorm van consumptief krediet. Het staat vooral bekend als een zeer flexibele leenvorm, omdat de looptijd, de rente en het termijnbedrag van een geldreserve kunnen variëren. Daarnaast biedt Cofidis MyLine de lener de mogelijkheid om af te lossen wanneer hij of zij wil. De lener kan zelfs het bedrag in zijn geheel vroegtijdig aflossen en dat is niet bij iedere vorm van consumptief krediet mogelijk. In tegenstelling tot andere leenvormen, wordt hierover dan geen boete berekend.

Alleen bij een geldreserve is het mogelijk om geld dat al is afgelost, opnieuw op te nemen. Geld lenen wordt zo dus heel makkelijk. Het is dus vrijwel nooit nodig om naast een Cofidis MyLine geldreserve nog een andere lening af te sluiten.

Veel mensen willen geld lenen en kiezen voor een geldreserve om deze redenen en vanwege de relatief lage maandlasten van dit doorlopende krediet. Een geldreserve wordt ook wel een doorlopend krediet genoemd, omdat het krediet continu doorloopt.

Een doorlopend krediet heeft de volgende kenmerken:

  • Variabele looptijd
  • Variabele rente
  • Flexibel termijnbedrag
  • Mogelijkheid tot vervroegd aflossen (zonder boete)
  • Reeds afgelost bedrag kan opnieuw worden opgenomen

Het Cofidis MyLine geldreserve aanvragen.

Om een Cofidis MyLine geldreserve aan te vragen moet de kredietnemer ouder zijn dan 18 jaar. In Belgie mag er geleend worden door mensen die meerderjarig zijn. Vanaf het moment dat je 18 wordt ben je namelijk verantwoordelijk voor je eigen daden en mag je dus ook een lening aanvragen. Wel bestaat er bij veel kredietverstrekkers een maximaal leenbedrag voor jongeren.

Aan het doorlopend krediet zit in veel gevallen een maximum leeftijd van tussen de 60 en de 70 jaar verbonden. Deze maximum leeftijd is ingesteld door krediet verstrekkers, omdat het risico dat het geld niet wordt terugbetaald stijgt naarmate de leeftijd van de lener stijgt. De kans op overlijden is immers groter in zo’n geval en als de krediet nemer overlijdt, komt het krediet in sommige gevallen te vervallen. Ook als je een autolening aanvraagt in de vorm van een doorlopend krediet kan je leeftijd je parten spelen wat betreft het te lenen bedrag. Je kunt hier een simulatie voor je autolening doen en zien wat je voor elkaar kunt krijgen qua lening.

Wanneer je hebt besloten een geldreserve aan te vragen, moet je ervoor zorgen dat je verschillende leningen met elkaar hebt vergeleken. Als een geldreserve wordt afgesloten, wordt er in overleg met de kredietverstrekker kwestie een maximaal leenbedrag vastgesteld. Dit maximale bedrag wordt ook wel kredietlimiet of kredietruimte genoemd. De kredietruimte wordt vastgesteld aan de hand van je inkomsten en uitgaven. Net als bij het bepalen van je premie voor een verzekering of goedkoopste zorgverzekering, is de hoogte van je geldreserve dus van verschillende factoren afhankelijk. Bij de overweging van de uitgaven worden onder andere je hypotheek en kosten voor een eventuele andere lening meegenomen. Ook de inkomsten en uitgaven van je eventuele partner worden vaak mee in de overweging genomen.

Voordelen van het Cofidis MyLine geldreserve.

Een geldreserve wordt vaak aantrekkelijk gevonden, omdat de lener kan opnemen wat hij wil als het kredietlimiet maar niet overschreden wordt. Het geleende bedrag kan simpelweg worden gepind bij een bankautomaat. Bij een Cofidis MyLine geldreserve hoeft er enkel rente betaald te worden over het bedrag dat er in werkelijkheid geleend is. Er wordt dus geen rente berekend over het maximale leenbedrag, maar over het opgenomen leenbedrag. De rente is flexibel en kan worden aangepast naarmate de marktrente stijgt of daalt. Dit houdt in dat de rente kan stijgen tijdens de leentermijn, maar ook kan dalen.

Prettig aan een doorlopend krediet is ook dat er boetevrij vervroegd afgelost kan worden. Bij andere leningen is dit vaak niet mogelijk of er wordt dan een boete gegeven bij eerdere aflossing. Je kunt bij een doorlopend krediet dus zelf bepalen wanneer je de lening aflost, hierbij moet de leentermijn natuurlijk wel in de gaten worden gehouden. In de periode dat je weer meer financiële middelen hebt, kan je dus een gedeelte van de lening betalen. Het is zelfs mogelijk de lening in zijn geheel af te betalen. Een doorlopend krediet kan ook voor een student handig zijn al is als student geld lenen vaak wel moeilijker.

Wanneer je geld hebt afgelost, maar er doet zich een nieuwe onvoorziene kostenpost voor, is er niets aan de hand. Je kunt namelijk het afgeloste bedrag opnieuw opnemen en daarna weer aflossen. Dit is bij andere leningen niet mogelijk. Wanneer je een Cofidis MyLine geldreserve hebt is het, in tegenstelling tot andere leenvormen, dus vrijwel nooit nodig om nog een lening af te sluiten voor een andere uitgave.

Nadelen Cofidis MyLine geldreserve.

Zoals bij elke vorm van lenen het geval is, kleeft er ook aan een geldreserve een aantal nadelen. Het grootste nadeel van is dat de kosten ervan niet van te voren zijn vast te stellen, en kent geen vast rentepercentage, omdat de rente afhankelijk is van de marktrente. Meestal is de rente laag, maar het kan voorkomen dat de marktrente tijdens de leenperiode stijgt.

Een risico dat een geldreserve met zich meebrengt is dat je steeds opnieuw blijft lenen, omdat het bedrag dat reeds is afgelost opnieuw opgenomen kan worden. Dit kan zowel als een voordeel als een nadeel worden gezien. Wanneer je graag een vastgestelde bestedingsruimte wil hebben, is een geldreserve niet aan te raden. Hierbij moet worden aangegeven dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor het afsluiten van een lening. De verantwoordelijkheid over het opnemen van het bedrag en het aflossen ervan moet voor eigen rekening genomen worden en dit geldt ook voor een Cofidis MyLine geldreserve.

Voor meer informatie omtrent het aanvragen van een Cofidis MyLine geldreserve kunt u een kijkje nemen op deze pagina.

 

 

Posted on Oct 13, 2017

Meest Gelezen

Archief

Top