Categories: Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening waarbij geen bank of andere officiële instelling tussenkomt. Meestal komt het erop neer dat je bij een onderhandse lening geld leent van familie of vrienden. Dit kan een aantal voordelen hebben, maar je moet er toch goed mee opletten. We overlopen even enkele stappen voor het opstellen van deze lening en enkele eigenschappen van een dergelijke lening.

In feite werkt een onderhandse lening heel eenvoudig en is dat één van de grootste voordelen. Er komt geen bank bij te kijken, dus je hoeft meteen ook heel wat minder papierwerk in te vullen. Dat wil echter niet zeggen dat het niet belangrijk is om heel concrete en duidelijk afspraken te maken. Je spreekt maar beter duidelijk af hoeveel je precies wil lenen of uitlenen, zodat er later geen discussies over ontstaan. Vervolgens moeten beide partijen tot een overeenkomst komen over de terugbetaling van het uitgeleende bedrag. Denk hierbij aan enkele praktische zaken, zoals de periode waarover het hele bedrag terugbetaald moet worden, in hoeveel stappen de terugbetaling zal verlopen, en hoeveel rente er geheven zal worden op de lening.

Voorbeeld contract van een onderhandse lening

Aangezien je niet gebonden bent aan officiële instanties met een onderhandse lening, kunnen beide partijen onderling beslissen over deze zaken. Dat wil echter niet zeggen dat je de lening snel en overhaast mag afsluiten, want dan kom je misschien bedrogen uit.

Voorbeeld contract van een onderhandse lening.

Het is heel belangrijk dat beide partijen een duidelijk contract opstellen waarin de voorgenoemde bepalingen opgeschreven staan in een zakelijke en eenduidige taal. Op die manier kan je heel wat misverstanden vermijden. De ene herinnert zich het rentepercentage misschien heel wat anders dan de andere. Wanneer je al deze dingen duidelijk opschrijft, hebben zowel de gever als de ontvanger een been om op te staan wanneer het tot onenigheden zou komen. Het is niet verplicht om een contract op te stellen, maar wel aangeraden. Op internet zijn er verschillende modelcontracten te vinden voor mensen die een onderhandse lening willen opstellen. Wanneer je niet zeker bent over het opstellen van een contract of andere bepalingen, is het aangeraden om er even een deskundige bij te halen. Die kan de situatie wellicht meteen ophelderen. Je kan het contract eveneens laten registeren, zodat het helemaal officieel is. Dit is eveneens niet verplicht.

Het afsluiten van een onderhandse lening kan een mooie oplossing zijn voor heel wat situaties waar je liever geen bank bij zou betrekken. Zo kan het zijn dat een vriend of familielid je een betere terugbetalingstermijn kan aanbieden of dat je je gewoon beter voelt wanneer je geld leent van iemand die je kent. Laat je echter niet vangen door het vriendschappelijk karakter van een onderhandse lening, want geldzaken zijn zelfs onder familie en vrienden een delicate kwestie. Wanneer de lening niet wordt betaald, of één van de partijen de bepalingen niet nakomt, kan er nog steeds een rechtszaak van komen. Daarom is het belangrijk dat je ook deze lening heel serieus neemt. Het gaat immers om heel wat geld en wanneer er duidelijke afspraken gemaakt worden, is het de bedoeling dat iedereen die naleeft.

Posted on Feb 2, 2016

Meest Gelezen

Archief

Top