‘De zogenaamde ‘groene Vlaamse energieleningen’ tot 2014 werd deze lening een ‘FRGE-lening’ genoemd en zijn nog altijd een succes’, lees je in de kranten, hoor je op de radio, vertelt de buurman. Dat het gaat om een kredietverlening is nogal duidelijk af te leiden, dat het wellicht iets met natuur en milieu te maken heeft, veronderstelt de toevoeging ‘groen.’ Maar wat is dit nu precies, die ‘groene Vlaamse energielening’?

Wie eraan denkt zonnepanelen te installeren, te isoleren, een oude stookolieketel te vervangen of bijvoorbeeld enkel glas wil vervangen door dubbel glas kan via de Vlaamse overheid een ‘energielening’ afsluiten. Gezinnen die zo een lening afsluiten kunnen het geld enkel gebruiken voor energiebesparende projecten en krijgen tevens zo een duwtje in de rug van de staat.

Groene Vlaamse energielening: interestbonus & belastingvermindering

Waar vroeger de Vlaamse overheid zich verbond zich immers toe 1,5 procent van de rentevoet op zich te nemen. Dat betekende dat als je 5 procent interest moest betalen, je nog slechts 3,5 procent zou moeten betalen. Bovendien kon je daarenboven nog rekenen op een belastingvermindering van 40 procent.

Door deze maatregel af te schaffen konden gezinnen dus investeren in hun woning en liepen de kosten niet de spuigaten uit. Bovendien zouden deze families ook later nog de vruchten hiervan plukken als ze hun energierekeningen zagen  dalen.

Welke maatregelen zijn er in de plaats gekomen in 2015?

Dit is de groene Vlaamse energielening hier mee kan u werken financieren waardoor er energie zal kunnen bespaard worden in uw woning. De energielening bedraagd een  maximum bedrag van 10.000 euro dat u kan lenen. Dit geld kan worden terugbetaald worden over een tijdspanne van 5 jaar en het JKP bedraagt an 0% of 2% afhankelijk van u situatie.

Waar kan je een groene Vlaamse energielening nu aanvragen?

U kan de Vlaamse energielening aanvragen bij een zo genaamd energiehuis (voormalig het Lokale Entiteit) van uw gemeente. Let op u kan dus enkel een lening aanvragen als er in uw gemeente zo’n energiehuis ligt.  Dit kan je hier controleren.

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de energielening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk  aan € 17.083,39 verhoogd met € 3.162,60 per persoon ten laste;
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

Enkel spelregels voor een groene Vlaamse energielening

Wie een ‘groene Vlaamse energielening’ overweegt af te sluiten, moet zich echter wel houden aan een aantal regels. Ten eerste mag je het krediet enkel gebruiken voor energiebesparende investeringen. Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan u de werken zelf uitvoeren.

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kunt u voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau).
Meest Gelezen

Archief

Top